Ook criminelen hebben zich aangepast aan de coronacrisis, zo blijkt uit recente politiecijfers. Er werd minder ingebroken, zakkenrollerij nam flink af en ook werd veel minder uit winkels gestolen. Digitale criminaliteit steeg daarentegen enorm. Zo nam het aantal aangiften van WhatsApp-fraude toe van 100 per week naar 100 per dag.

De misdaadcijfers van de politie over het eerste halfjaar laten een afname, maar vooral ook een verandering van de criminaliteit zien. Traditionele vormen van misdaad, zoals inbraken en diefstal, namen weliswaar af, maar daar tegenover stond een forse toename van digitale criminaliteit, burenruzies en overlast in de wijk. Het aantal aangiftes van zakkenrollerij nam in de coronamaanden af met 62,7 procent en over het gehele half jaar met 38 procent. Mensen werden daarentegen wel steeds vaker online van hun geld beroofd. Vooral via WhatsApp. De truc met ‘hoi pap, ik heb een nieuw nummer…..’ werkt ondanks vele waarschuwingen nog steeds heel goed. Volgens de Fraudehelpdesk verliezen slachtoffers 2 tot 3 duizend euro per keer.

Meer buurtoverlast
De politie heeft het ook drukker gekregen door een stijging van het aantal meldingen van burenruzie, geluidsoverlast, jeugdoverlast en vandalisme. Het aantal aangiftes bedroeg 226.000, terwijl in het eerste halfjaar van 2019 nog 161.000 keer aangifte werd gedaan van dit soort zaken. De politie moest 60 procent vaker optreden om burenruzies te beëindigen. Het aantal interventies bij geluidsoverlast steeg met 59 procent en er moest 58.000 keer worden opgetreden tegen overlast veroorzakende jongeren. Het eerste half jaar van 2019 was dat nog 27.000 keer. Verder werden 16.500 boetes uitgeschreven voor personen die zich niet aan de noodverordening hielden. Per saldo leidde de coronacrisis het eerste half jaar tot een daling van 6,9 procent van alle misdrijven.

Capaciteit
Ook het werk van de politie veranderde ingrijpend. Door het sluiten van de horeca en het annuleren van (sport)evenementen, waren daarvoor minder agenten nodig. Volgens plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer is die vrijkomende capaciteit gebruikt om achterstanden weg te werken. Ook is veel mankracht ingezet op het oplossen van misdrijven die via de hack van EncroChat aan het licht kwamen. Aanvankelijk werkte ook de politie veel vanuit huis, maar dat bleek al snel geen succes. Het bleek door de crisis namelijk noodzakelijker dan ooit dat de politie zich op straat liet zien. Zelfs rechercheurs werden daarvoor ingezet. Op het moment verwacht de politie dat vooral inbrekers aan een inhaalslag zullen beginnen, nu mensen weer naar kantoor en op vakantie gaan.