Minder vaak op bezoek en toch minder storingen, maar wel voordeliger

Achtergrond

In de afgelopen tien jaren (2007 tot en met 2017), zijn de verkeersdrukte en de brandstofprijzen erg gestegen. De verkeersdrukte heeft ervoor gezorgd dat we in vergelijking met 2007 nog maar iets meer  dan de helft van het aantal bezoeken konden afleggen. De stijging van de brandstofprijzen bedroeg gemiddeld over die periode gemiddeld zo’n dertig procent. Samen goed voor een stijging van de kosten per bezoek van bijna 80%. Natuurlijk is dat niet onze enige kostenpost, maar wel een hele belangrijke. Dus, de prijzen dan maar omhoog? Natuurlijk is het verhogen van de prijzen de snelste oplossing. Dat is echter niet wat we willen. Wij hebben er altijd voor gestaan dat veiligheid voor iedere beurs beschikbaar is.

De overgrote meerderheid van onze klanten zit niet te wachten op een dergelijke verhoging van de kosten van veiligheid. Dus moesten we creatiever zijn.

Na veel brainstormen zagen we in, dat we het moesten zoeken in kosten besparing door kwaliteitverbetering.

Is dat niet tegenstrijdig? Kwaliteitverbetering en kostenbesparing? Nee! met name de productieindustrie laat al decennia zien dat daar kwaliteitverbetering leidt tot kostenbesparing. 

Oplossingen

We vonden de oplossing in  training, ook in zgn ‘flankerende’ kennisgebieden, voor ons betekende dat meer kennis opbouwen van bijvoorbeeld internet en netwerk technieken, maar ook bredere kennis van meerdere systemen en camera’s, zodat we meer konden doen in een bezoek en het risico van terug moeten komen konden verminderen.

Waar we konden, zijn we systemen gaan monitoren op afstand, zodat veel service ook op afstand konden worden verleend. Systemen die dat niet kunnen, ruilen we in tegen hele goede condities voor u als klant tegen systemen die op afstand service kunnen krijgen.

Tot slot hebben we drie jaar lang geëxperimenteerd met een tiental verschillende batterijen. Getest met als doel dat elke batterij minimaal twee jaar meegaat. Dat is gelukt: de uiteindelijk gekozen batterijen geven na 28 maanden net zoveel storing als de eerder gebruikte na 14 maanden, een tijdwinst dus van 14 maanden. Toch besloten we slechts 6 van de 14 maanden te gebruiken voor kostenbesparing, de rest voor het terugbrengen van storingen.

Dat is de reden dat we het interval tussen twee preventieve onderhoudsmomenten hebben kunnen terugbrengen tot anderhalf jaar, terwijl de veiligheidsmarge groter is geworden (de gekozen batterijen gaan immers 28 maanden mee!) en uw bijdrage stabiel kan blijven.